STU

Uddannelse til unge med særlige behov

STU's formål er, at unge med særlige behov får muligheden for at gennemføre en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er beskrevet i en individuel uddannelsesplan.

Uddannelsen skal give den unge kompetencer af personlig, social og faglig karakter.

STU er en uddannelse til livet

Personlige kompetencer skal for eksempel sætte den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det kan være kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed...

Sociale kompetencer skal bruges for at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige sociale situationer og relationer.

Faglige kompetencer er forudsætningerne for at deltage i uddannelse og komme i beskæftigelse. Det er ofte kompetencer i dansk, læsning og skrivning, regning/matematik, IT, sprog og almen orientering.

Gruppen af unge med særlige behov omfatter blandt andre

  • Unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF)  
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser / ADHD
  • Unge med Socio-emotionelle vanskeligheder
  • Unge med generelle og specifikke indlæringslæringsvanskeligheder